برنامه کنفرانس

سومین کنفرانس چالش های نوین در مدیریت و کسب وکار
               برنامه هشتمین کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت و کسب و کار
                           18-19 آبانماه 1396 شهر زیبای مارماریس ترکیهزمان برنامه
09:40 – 09:00 پذیرش
09:55– 09:45
 
خوشامد گویی توسط نماینده سازمان برگزار کننده
10:50– 10:00 سخنرانی دکتر لطفی حق آلپاکان
11:00 – 10:50 پرسش و پاسخ
11:20 – 11:00
 
استراحت و صرف میان وعده
13:20 – 11:30 ارائه مقالات در دو پنل تخصصی 
 (جزییات و برنامه ارائه ها در روز کنفرانس اعلام خواهد شد) زمان هر ارائه 15 دقیقه خواهد  بود.
13:40 – 13:20 پرسش و پاسخ
14:00 – 13:45  
17:00 – 15:00
 
  ارائه مقالات در دو پنل تخصصی 
17:15– 17:00 استراحت و صرف میان وعده
19:00 – 17:20  ادامه ارائه مقالات در دو پنل تخصصی
19:00 مراسم اختتامیه