برنامه کنفرانس

سومین کنفرانس چالش های نوین در مدیریت و کسب وکار
               برنامه کنفرانس سومین کنفرانس چالش های نوین در مدیریت و کسب و کار
                           پنجشنبه 16 شهریور 1396


-        مکان برگزاری کنفرانس در قبل از ظهر: سرعین، بلوار چالدران، هتل چالدران
-        مکان برگزاری کنفرانس در بعد از ظهر: اردبیل، کارشناسان، شهرک اداری، جنب کمیته امداد امام خمینی (ره)، پژوهشکده سازمان مدیریت صنعتی اردبیل-33749314


زمان برنامه
09:40 – 09:00 پذیرش
09:55– 09:45
 
خوشامد گویی توسط نماینده سازمان برگزار کننده
10:50– 10:00 سخنرانی خانم دکتر منیژه حقیقی نسب
11:00 – 10:50 پرسش و پاسخ
11:20 – 11:00
 
استراحت و صرف میان وعده
12:20 – 11:30 سخنرانی دکتر حبیب ابراهیم پور
12:30 – 12:20 پرسش و پاسخ
13:45 – 12:45 ناهار در رستوران سنتی هتل چالدران
14:00 حرکت به سمت اردبیل با اتوبوس های آماده شده در مقابل هتل
17:00 – 15:00
 
ارائه مقالات در دو پنل تخصصی در پژوهشکده سازمان مدیریت صنعتی اردبیل
(جزییات و برنامه ارائه ها در روز کنفرانس اعلام خواهد شد) زمان هر ارائه 15 دقیقه خواهد بود.
17:15– 17:00 استراحت و صرف میان وعده
19:00 – 17:20  ادامه ارائه مقالات در دو پنل تخصصی
19:00 مراسم اختتامیه