تاریخ و محل برگزای کنفرانس

سومین کنفرانس چالش های نوین در مدیریت و کسب وکار

سومین کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت و کسب و کار، در 16 شهریورماه 1396 در شهر زیبای توریستی سرعین و اردبیل برگزار خواهد شد. 
پس از افتتاحیه مراسم در روز اول و در هتل قهوه سویی، و سخنرانی سخنرانان کلیدی، نویسندگان بر اساس دسته بندی های اعلام شده در برنامه، در پنل های تخصصی در محل پژوهشکده مدیریت صنعتی واقع در شهرک اداری، به ارائه مقالات و دستاوردهای خویش اقدام خواهند نمود. مراسم اختتامیه نیز پس از صرف شام در محل هتل خواهد بود.


برای مشاهده تصاویر کنفرانس های قبلی می توانید به قسمت عکس های کنفرانس مراجعه نمایید